Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Er zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Echter, ISENVI zal wachten met terugbetaling tot de goederen daadwerkelijk retour zijn, of jij hebt aangetoond dat de goederen zijn verzonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Het is niet toegestaan de goederen later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

N.B. Het herroepingsrecht ziet op de bedenktijd van de consument. Indien de klant de producten heeft gebruikt, vervalt het recht op herroeping van de overeenkomst. Zie de algemene voorwaarden van ISENVI Healthy Cookware voor alle rechten en plichten omtrent het inroepen van het herroepingsrecht.